Blood molecular markers associated with COVID-19 immunopathology and multi-organ damage


Authors: Yan-Mei ChenYuanting ZhengYing YuYunzhi WangQingxia HuangFeng QianLei SunZhi-Gang SongZiyin ChenJinwen FengYanpeng AnJingcheng YangZhenqiang SuShanyue SunFahui DaiQinsheng ChenQinwei LuPengcheng LiYun LingZhong YangHuiru TangLeming ShiLi JinEdward C HolmesChen DingTong-Yu ZhuYong-Zhen Zhang Abstract COVID-19 is characterized by dysregulated immune responses, metabolic dysfunction and adverse effects on the function of multiple organs. To understand host responses to COVID-19 […]